• Prekladateľské služby
 • Vedenie firemných jazykových kurzov
 • Poradenstvo
TELEFÓN +421 905 708 036

Produkty

Preklady

 • technické preklady
 • ekonomické preklady
 • právne preklady
 • súdne preklady
 • preklady z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka
 • medicínske preklady
 • preklady z oblasti stavebníctva, energetiky, IT, cestovného ruchu
 • preklady dokumentov, korešpondencie, reklamných materiálov a manuálov
 • preklady web stránok
 • a mnoho iných tém


Úradné preklady

Úradný preklad je preklad, ktorý má slúžiť na oficiálne účely a bude použitý v úradnom styku s rôznymi štátnymi inštitúciami a organizáciami. Tento preklad musí vyhotoviť úradný (súdny) prekladateľ, ktorý má od Ministerstva spravodlivosti SR poverenie a oprávnenie na zhotovovanie takýchto prekladov.

Nazývajú sa ako preklady s pečiatkou, úradný preklad, úradne overený preklad, súdny preklad, súdne overený preklad alebo preklad s okrúhlou pečiatkou.

Typy prekladov:
 • Zmluvy
 • Splnomocnenia
 • Notárske doložky
 • Výpisy z obchodného registra
 • Znalecké posudky
 • Verejné súťaže
 • Súdne rozhodnutia
 • Rodné listy
 • Sobášne listy
 • Výpisy z registra trestov
 • Vysvedčenia
 • Diplomy
 • Certifikáty
 • Preklad dokladov od vozidiel
 • ďalšie


Expresné preklady

Preklady vieme vyhotoviť za niekoľko hodín alebo dní v závislosti od dĺžky prekladaného textu. Za expresný termín považujeme preklad, ktorý odovzdáme v deň objednania alebo v nasledujúci deň.

Preklady s rozsahom max. 3 NS odovzdáme v ten istý deň, do 10 NS nasledujúci deň ráno.


Jazykové kurzy

Robíme firemné jazykové kurzy anglického, nemeckého , španielskeho, francúzskeho a talianskeho jazyka. Kurzy prebiehajú priamo vo firmách so skúsenými lektormi pre všetky jazykové úrovne.

Výučba:
 • individuálna
 • skupinová


Ostatné služby

 • prepisovacie služby, spracovanie textu
 • konzultačné služby pri príprave záverečných školských prác
 • vedenie účtovníctva
 • administratívne služby